NSA: Czy drukarka, z funkcją kopiowania i faksu to nadal drukarka?

Na tytułowe pytanie przeczącej odpowiedzi oczekiwał szef KAS, który uznał, iż drukarka, posiadająca dodatkowe funkcje przestaje być drukarką, której dostawa jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 0%. Na szczęście z tym mało śmiesznym wbrew pozorom stanowiskiem rozprawiły się sądy, a my prezentujemy uzasadnienie NSA.

Produkt archiwalny

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C

Od dnia1 maja 2020r. do dnia 31 maja 2020r.