Znajdź artykuł

UCC NAWIGATOR – Ustawodawstwo na wyciągnięcie ręki

Skutki pandemii COVID 19 są dla gospodarki niemieckiej wielopłaszczyznowe. Główny problem to recesja i ryzyko trwałej utraty miejsc pracy głównie w sektorze usług (za wyj. budownictwa). Wydatki z budżetu państwa na programy pomocowe i socjalne wzrosły, a spadły dochody do budżetu. Perspektywy na 2021 są już pomyślne z uwagi na pozytywne sygnały z rynków światowych i realne nadzieje na zakończenie pandemii (szczepionka). Korzystna dla RFN jest zmiana administracji rządowej w USA, która powróci do multilateralizmu i międzynarodowych porozumień klimatycznych. Pozytywne nadzieje budzi dobra sytuacja na rynkach azjatyckich. Eksperci liczą, że czynnikiem wzrostu będzie handel zagraniczny i niemieckie inwestycje bezpośrednie za granicą dzięki złagodzeniu sporów handlowych z USA i Chinami. Jednak głównym czynnikiem rozwoju ma być w 2021 aktywna polityka gospodarcza rządu federalnego. Jej filarami mają być transformacja energetyczna, wsparcie nowych technologii sprzyjających ochronie klimatu (m.in. strategia wodorowa), zastosowanie w przemyśle sztucznej inteligencji na większą niż dotychczas skalę i przyspieszenie procesu cyfryzacji.