Znajdź artykuł

Zwyczajowe zabiegi

... W obecnie obowiązujących przepisach wspólnotowego prawa celnego brak jest regulacji odnoszących się do szczegółowych zasad udzielania pozwolenia na zwyczajowe zabiegi. Uprzednio, przed reformą przepisów celnych dotyczących procedur gospodarczych jaka miała miejsce w Unii Europejskiej w roku 2001, w Rozporządzeniu Wykonawczym nr 2454/93 w art. 523 ust. 2 zawarta była regulacja, zgodnie z którą pozwolenie na zwyczajowe zabiegi udzielane było poprzez odpowiednią adnotację organu celnego na złożonym przez osobę zainteresowaną wniosku i odciśnięcie pieczęci.  ...[...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość