Znajdź artykuł

Zwrot ceł antydumpingowych w UE

Cła antydumpingowe dotyczą około 0,5% całego importu do UE. Importerzy mogą odzyskać część tej sumy, jeśli wykażą, że w konkretnych transakcjach nie dumpingowali. 4 strony – 14800 stron Cła antydumpingowe nakładane są na podstawie danych historycznych. Ustalane są w oparciu o tzw. okres badany (investigation period - IP), który z reguły obejmuje jeden rok przed złożeniem wniosku antydumpingowego. Od momentu złożenia wniosku musi upłynąć 45 dni na jego rozpatrzenie przez Komisję ... [...]
2/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość