Zwrot akcyzy transportowcom – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwrot akcyzy transportowcom

Podatnicy VAT świadczący usługi międzynarodowego transportu drogowego powinni mieć prawo do zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa tak, jak korzystają z niego rybacy czy przewożący towary drogą powietrzną, twierdzi Jan Buczek, sekretarz generalny Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Dlatego organizacja ta dostrzega potrzebę zmian w ustawie o VAT. Proponowane przez nią rozwiązania są zgodne z funkcjonującymi w Unii Europejskiej a przede wszystkim zrównują obciążenie akcyzą firm wykonujących czynności tego samego rodzaju. Przewoźnicy uzyskaliby prawo do zwiększenia VAT naliczonego o zryczałtowaną kwotę akcyzy, wyliczoną w stosunku do ilości kilometrów faktycznie przejechanych samochodem ciężarowym przy wykonywaniu transportu drogowego uznanego za eksport lub ilości kilometrów faktycznie przejechanych autobusem przy przewozie osób uznanym za eksport usług. Zrzeszenie proponuje, aby przewoźnicy mogli zwiększyć swój VAT naliczony o 0,1 zł za każdy pełny kilometr przejechany samochodem ciężarowym. Chodzi wyłącznie o uprawnionych przewoźników, którzy zarejestrowali się dla potrzeb VAT. Jednak nawet oni nie mogliby korzystać ze zwrotu, jeżeli przewożą towary stanowiące ich własność. Z preferencji nie korzystaliby również wykonujący transport międzynarodowy pojazdami, których ... [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość