Znajdź artykuł

Zwolnienia z ograniczeń w obrocie dewizowym

Ustawa Prawo dewizowe stanowi ważny krok w kierunku liberalizacji przepisów przyjmując rozwiązania powszechnie stosowane na świecie. Stąd cały obrót dewizowy z zagranicą, podzielono na obrót bieżący, który jest praktycznie zwolniony z obowiązku uzyskiwania indywidualnych zezwoleń dewizowych, oraz obrót kapitałowy, który takowych zezwoleń wymaga, ale i sama ustawa określa odstępstwa od zasady. Wszystkie inne czynności nie są reglamentowane, co jest wyrazem wolności i swobody obrotu. [...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość