Znajdź artykuł

Zwolnienia celne dla kościołów i innych związków wyznaniowych.

Wprawdzie dyskusje o sprawach majątkowych kościołów i innych związków wyznaniowych, w szczególności dotyczące tzw. przywilejów w zakresie ponoszenia ciężarów publicznych, od dawna budzą szereg kontrowersji i dzielą opinię publiczną na ich zwolenników i przeciwników, to z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673) szerszego zaprezentowania wymaga problematyka zwolnień celnych udzielanych osobom prawnym kościołów i innych związków wyznaniowych. [...]
2/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość