Zwalczanie nielegalnego hazardu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwalczanie nielegalnego hazardu

Realizując zadania ustawowe Służba Celna zwalcza przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych – wymienione w rozdziale 9 kodeksu karnego skarbowego. Należą do nich urządzanie nielegalnych gier i zakładów wzajemnych, jak również udział w nich. Niedozwolona jest również promocja, czy reklama gier hazardowych. Funkcjonariusze Służby Celnej likwidują automaty, na których urządzane sąw sposób nielegalny gry hazardowe. Strategiczny Plan Kontroli na rok 2013 – określający ogólne cele do realizacji przez komórki kontrolne ... [...]
8/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość