Znajdź artykuł

Zmodernizowany Kodeks Celny

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr L 145 na str. 1 opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (zmodernizowany Kodeks Celny). [...]
6/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość