Znajdź artykuł

Zmiany w ukraińskich przepisach celnych

Państwowa Służba Celna Ukrainy dokonała zmian w systemie rozliczenia wydatków. przygotowała projekt rozporządzenia o wprowadzeniu zmian w systemie rozrachunku wydatków związanych z naruszeniem przepisów celnych oraz stosownych odszkodowań. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian do mechanizmu rozliczenia wydatków ponoszonych przez organy celne na prowadzenie i rozpatrywanie spraw o naruszenie przepisów celnych, a mianowicie rozliczenia wydatków związanych z przechowywaniem i transportem towarów podlegających sądowej procedurze o naruszenie przepisów celnych oraz dostarczenia ich do sądu. [...]
6/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość