Znajdź artykuł

Zmiany w taryfikacji

np.Preparat ochronny do oczu                W dniu 24 sierpnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1414/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz. Urzędowy U. E. seria L nr 257 z dnia 4.08.2004 r. str. 4). Zgodnie z rozporządzeniem, preparat ochronny do oczu (roztwór do oczu), którego głównym składnikiem aktywnym jest polialkohol winylowy (1,4 %) należy klasyfikować do kodu [...]
9/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość