Znajdź artykuł

Zmiany w systemie INTRASTAT w 2006 roku

Funkcjonujący w Polsce  od 1 maja 2004 r.  system INTRASTAT, tj. system statystyki handlu towarami pomiędzy krajami członkowskimi UE, ulega w 2006 r. kolejnym zmianom. Zmiany te wynikają z potrzeb statystyki publicznej, jak również z możliwości, jakie przewiduje w tym zakresie ustawodawstwo wspólnotowe, w tym nowe rozporządzenie wydane w końcu 2005 r. Zmiany będą wprowadzane stopniowo: większość - od 1 stycznia 2006 r., ale część -  od 1 kwietnia 2006 r.[...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość