Zmiany w podatkach pobieranych na granicy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w podatkach pobieranych na granicy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. dwóch ustaw - Kodeksu celnego - ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. (Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 117 z późn. zmianami) oraz Ordynacji podatkowej - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 926) pewnym zmianom uległy zasady dotyczące obliczania i pobierania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 722) oraz samą Ordynacją podatkową. [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość