Znajdź artykuł

Zmiany w konwencji TIR

Narastające od kilku lat trudności w funkcjonowaniu Konwencji Celenj w sprawie Międzynarodowego Przewozu Towarów z Zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR); związane z lawinowym wzrostem nieprawidłowości w przewozach TIR obserwowanym niemal we wszystkich krajach europejskich, spowodowały pilną potrzebę podjęcia krótko- i średnioterminowych przedsięwzięć mających na celu uzdrowienie sytuacji w tym zakresie i zapobieżenie załamaniu się systemu TIR. Koordynacją działań na tym polu zajęły się działające w ramach Komitetu Transportu Wewnętrznego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ - Grupa Robocza do Spraw Celnych oraz Grupa Kontaktowa TIR,a także Komitet Administracyjny Konwencji TIR. Wśród przedsięwzięć o horyzoncie średnioterminowym, znalazło się zadanie pilnej nowelizacji Konwencji TIR, która dostosowałaby ten niezwykle ważnyinstrument ułatwiający międzynarodowe przewozy drogowe do potrzeb współczesnej wymiany handlowej.[...]

Kup aby przeczytać całość

Promocja!