Zmiany w Kodeksie Celnym . Obowiązuje od 21 maja 1999 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w Kodeksie Celnym . Obowiązuje od 21 maja 1999

...Większość z wprowadzonych zmian dotyczy zmiany brzmienia kilkunastu delegacji do wydania aktów wykonawczych. W delegacjach zawartych w Kodeksie celnym w celu dostosowania ich do wymogów Konstytucji RP zmieniono np. rangę aktów - z zarządzeń Prezesa GUC na rozporządzenia Ministra Finansów oraz wprowadzono wytyczne. Niemniej jednak szereg zmian może mieć bardzo istotne znaczenie dla osób dokonujących obrotu towarowego z zagranicą oraz agencji celnych. I te właśnie zmiany zostały omówione poniżej.[...]
6/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość