Znajdź artykuł

Zgodnie z konstytucją i prawem unijnym

Obowiązująca od 17 października 1997 r. Konstytucja RP nie pozwala, aby źródłem prawa powszechnie obowiązującego były zarządzenia. Tymczasem kodeks celny, który wszedł w życie 1 stycznia 1998 r., upoważnia prezesa Głównego Urzędu Ceł do wydawania aktów prawnych w takiej właśnie randze. Jest to jedna z przyczyn nowelizacji kodeksu, której pierwsze czytanie odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.[...]
7/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość