Zgłoszenie celne – najważniejsze zmiany – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zgłoszenie celne – najważniejsze zmiany

Obecnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych i procedur uproszczonych, który jest nowelizacją zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych, (M.P. 72 poz. 690). Projekt ten zawiera wiele nowych uregulowań, które zostały wprowadzone przede wszystkim na podstawie doświadczeń praktycznych. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze ze zmian wraz z komentarzem: [...]
10/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość