Znajdź artykuł

Zgłoszenie celne a przepisy o administrowaniu obrotem

W urzędzie granicznym powinna zostać przedstawiona dodatkowo kserokopia karty 1A. Kserokopia karty 1A może być oczywiście sporządzona wcześniej, po otrzymaniu przez zgłaszającego w urzędzie wewnętrznym noty tranzytowej (karty 1A,4 i 5), jednak istotne jest, aby były na niej naniesione wszystkie adnotacje urzędu celnego, które znajdują się na karcie 1A, m.in. stempel w polu A (wskazujący urząd objęcia), adnotacje dotyczące pola D oraz adnotacje dotyczące objęcia towaru procedurą wywozu. Tak więc kserokopia karty 1A albo będzie sporządzona przy wysyłce towaru po załatwieniu formalności w urzędzie celnym wewnętrznym i przekazana na granicę łącznie z notą tranzytową, albo sporządzona bezpośrednio na granicy przez osobę przedstawiającą towar, ale przed przedłożeniem noty tranzytowej w urzędzie granicznym. [...]
1/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość