Zgłoszenia celnew świetle kodeksu celnego i aktów wykonawczych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zgłoszenia celnew świetle kodeksu celnego i aktów wykonawczych

1 stycznia 1998 r. wchodzi w życie ustawa Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64 poz. 407) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Kodeks celny jest wzorowany w dużej mierze na przepisach Unii Europejskiej. Jedną z wielu zmian, jakie wprowadza, jest nowa konstrukcja zgłoszenia celnego. Podstawowym aktem wykonawczym określającym sprawy związane ze zgłoszeniem celnym jest Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (M.P. Nr 72).[...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość