Znajdź artykuł

Zezwolenie na prowadzenie składów podatkowych

... Pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego pełnią niewątpliwie funkcję fiskalną. Wyraża się ona w kontroli nad czynnościami opodatkowanymi podatkiem akcyzowym. Pozwala to także na uzyskiwanie przed podjęciem danej aktywności gospodarczej wiadomości o charakterze tej działalności, wielkości produkcji wyrobów akcyzowych. Wiadomości te są niezbędne do kontroli i nadzoru nad produkcją i obrotem wyrobów akcyzowych. Jest to bardzo ważne ze względu na fakt, iż podatek akcyzowy jest niezmiernie wydajny fiskalnie i łatwy w poborze. Ponadto zezwolenia w  założeniach mają uniemożliwiać dostęp do obrotu gospodarczego wyrobami ...[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość