„Złote Szlabany” – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

„Złote Szlabany”

Polscy funkcjonariusze  celni   działając  w  oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie spo­sobu i trybu postępowania or­ganów celnych przy zatrzy­mywaniu towarów, w wypadku podejrzenia naruszenia prze­pisów dotyczących ochrony własności intelektualnej odnieśli w 2002 r. kolejne sukcesy w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej. [...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość