Znajdź artykuł

Zastąpienie Wspólnotowego Kodeksu Celnego ustanowionego rozporządzeniem Rady Nr 2913/92 zmodernizowanym Wspólnotowym Kodeksem Celnym (część pierwsza)

Do zmodernizowanego Wspólnotowego Kodeksu Celnego zostały włączone następujące rozporządzenia: 1) rozporządzenie Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych; 2) rozporządzenie Rady (EWG) nr 3925/91 z dnia 19 grudnia 1991r. dotyczące zniesienia kontroli i formalności stosowanych wobec bagażu podręcznego i w ładowni, osób odbywających lot wewnątrzwspólnotowy oraz bagażu osób przekraczających morze wewnątrz Wspólnoty; 5str0n -18336 znaki [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość