Znajdź artykuł

Zasady zwrotu Vat we Francji

Zwrot podatku VAT nie przysługuje obywatelom krajów Unii Europejskiej i mieszkańcom francuskich departamentów zamorskich oraz osobom przebywającym na terytorium Francji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku. Dotyczy to m.in. dyplomatów i pracowników technicznych placówek dyplomatycznych, studentów, pracowników-cudzoziemców.[...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość