Znajdź artykuł

Zasady taryfikacji

Termin „taryfikacja” został zdefiniowany w Art. 20 (6) Kc. Oznacza on określenie stosownych podpozycji według:- nomenklatury scalonej lub innej nomenklatury na niej opartej, łącznie z lub bez dalszych uściśleń w ramach podpozycji, która jest używana w przypadku stosowania środków taryfowych w odniesieniu do obrotu towarowego, jak np. zawieszenie cła, preferencje celne czy cła antydumpingowe lub - jakiejkolwiek innej nomenklatury opartej o nomenklaturę scaloną, łącznie z lub bez dalszych uściśleń w ramach podpozycji,. która jest używana w przypadku stosowania środków pozataryfowych w odniesieniu do obrotu towarowego, jak np. kwoty importowe na wyroby tekstylne, refundacja eksportu artykułów rolnych. Zgodnie z tą definicją taryfikacja służy nie tylko ustanowieniu stawek celnych przypisanych do określonych podpozycji. Nawet w przypadku, gdy wszystkie towary mogą być importowane bez cła, taryfikacja będzie ciągle niezbędna w celu:[...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość