Znajdź artykuł

Zasady stosowania procedury tranzytu wspólnotowego /wspólnego w transporcie kolejowym (część pierwsza)

Na jakich ogólnych zasadach opiera się procedura tranzytu w transporcie kolejowym? Generalnie uznaje się transport kolejowy, który w rzeczywistości realizowany jest przede wszystkim przez przewoźników publicznych, za transport bezpieczny, w pełni zabezpieczony pod względem finansowym i całkowicie kontrolowany przez przewoźników i administracje celne. Dzięki temu przewoźnicy publiczni mogli uzyskać pewne ułatwienia w realizowaniu procedury tranzytu, które polegają przede wszystkim na uznawaniu dokumentów transportowych jako dokumenty tranzytowe, zwolnieniu z obowiązku składania zabezpieczenia z mocy prawa, czy też przekazaniu przewoźnikom pewnych uprawnień kontrolnych. Zasady te obowiązują w całej Unii Europejskiej i z punktu widzenia skali przewozów na tym obszarze są one w pełni uzasadnione.5 stron - 18888 znaków [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość