Znajdź artykuł

Zasady stosowania procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego w transporcie kolejowym (część druga – pierwsza opublikowana została w marcowym numerze „Monitora”)

Czy w transporcie kolejowym funkcjonuje w tranzycie upoważniony nadawca lub upoważniony odbiorca? Tak, instytucja upoważnionego nadawcy i odbiorcy funkcjonuje na podstawie art. 442a rozporządzenia wykonawczego. O ile samo stosowanie jako zgłoszenia tranzytowego listu przewozowego CIM lub wykazu zdawczego TR, choć jest uproszczeniem, nie wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego, o tyle funkcjonowanie upoważnionego nadawcy lub upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu z zastosowaniem ww. dokumentów kolejowych uzależnione jest już od uzyskania stosownego pozwolenia. Procedura tranzytu realizowana przez upoważnionego nadawcę lub odbiorcę tym różni się od procedury standardowej tym, że określone czynności celne wykonywane są w siedzibie przedsiębiorcy, tj. tranzyt zaczyna się lub kończy u tego przedsiębiorcy. 5 stron - 19353 znaki [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość