Zasady postępowania odwoławczego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zasady postępowania odwoławczego

Postępowanie celne jest jednym z rodzajów postępowania administracyjnego, które ma zastosowanie do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych decyzjami administracyjnymi. Wzajemne stosunki prawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi (również z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej) a organami uprawnionymi do wydawania decyzji administracyjnych uregulowane są w Prawie celnym oraz w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.[...]
5/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość