Znajdź artykuł

Zasady kontroli celnej

 Warto wiedzieć                Pojęcie usunięcia spod dozoru celnego, według Trybunału Sprawiedliwości, oznacza uchybienie, które nawet w krótkim okresie, uniemożliwia organom celnym dostęp do towarów oraz ich monitorowanie od chwili ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty (orzeczenie ETS z dn.12.02.2004r. w sprawie C-33/01).Przepisy rozporządzenia regulują sposób sprawdzenia autentyczności dokumentów, polegającego na: ocenie cech zewnętrznych, treści dokumentów, oględzin znaków zabezpieczających, uzyskania potwierdzenia autentyczności od wskazanych organów lub osób, dokonania ekspertyzy, ustalenia autentyczności podpisów, pieczęci, znaków urzędowych, porównania dokumentów z ich kopiami, które są w posiadaniu organów celnych. W nowym rozporządzeniu nie ma już przepisów dotyczących deklaracji dla osób przekraczających granicę, w celu zgłoszenia towarów podlegających zwolnieniu od cła.  [...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość