Znajdź artykuł

Zarządzanie ryzykiem – obszar obejmujący wdrażane standardy kontroli finansowej w Izbie Celnej we Wrocławiu

7 stron – 17 896 znaki Zasady kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych uregulowane są w rozdziale 5 Działu I ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148). Mając na uwadze zapis art. 35a ust. 3 tejże ustawy, który obliguje kierownika jednostki do ustalenia w formie pisemnej procedur kontroli finansowej, a także określone przez Ministra Finansów Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13 - zastąpiony obecnie Komunikatem Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58), Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu powołał Zespół Projektowy ds. wdrożenia standardów kontroli finansowej w Izbie Celnej we Wrocławiu oraz podległych jej urzędach (Decyzja Nr 33 z dnia 4 maja 2005 r.). [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość