Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy celnej Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy celnej Unii Europejskiej

Cła i opłaty wyrównawcze pobierane przez administracje celne krajów członkowskich Unii Europejskiej są jednym z istotnych ze źródeł dochodów budżetowych tego ugrupowania. Dochody z ceł i opłat wyrównawczych pobieranych przez służby celne krajów członkowskich w ostatnich latach to ok. 16% rocznych wpływów budżetowych UE czyli ok. 16 mld. EURO rocznie. Wpływy te stanowią nie całość pobranych należności celnych, lecz jedynie część, choć jest to i tak 75% tych danin, podczas gdy na potrzeby narodowej administracji celnej w której opłaty te pobrano, pozostaje jedynie 25%. ... [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość