Znajdź artykuł

Zarys rosyjskich przepisów regulujących wymianę towarową z zagranicą – bariery pozataryfowe

Wymian towarowa z zagranicą w świetle rosyjskich uregulowań prawnych realizowana powinna być zgodnie ze światowymi standardami bez zbędnych utrudnień w formie administracyjnych zakazów i ograniczeń. Od tej ogólnej zasady przewidziano wyjątkowe sytuacje, których zaistnienie dopuszcza wprowadzenie ograniczeń w handlu zagranicznym. W świetle podstawowego aktu prawnego w tej materii ustawą federalną z 13 października 1995 r. o państwowym regulowaniu działalności w handlu zagranicznym z uzupełnieniami z 8 czerwca 1997 r. wyjątkowe sytuacje związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, wykonaniem zobowiązań międzynarodowych Federacji, ochroną rynku krajowego, zapewnieniem przestrzegania moralności i porządku prawnego, ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony świata zwierząt i roślin oraz środowiska naturalnego jako całości. [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość