Znajdź artykuł

Zakres podmiotowy obowiązku uzyskania od nabywcy oleju opałowego oświadczenia stwierdzającego, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego  podatnik sprzedający, między innymi, olej opałowy jest obowiązany w przypadku tej sprzedaży do uzyskania każdorazowo od nabywcy oświadczenia o opałowym przeznaczeniu tego wyrobu akcyzowego . [...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość