Zakaz przywozu rosyjskich i białoruskich wyrobów węglowych na terytorium Polski – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zakaz przywozu rosyjskich i białoruskich wyrobów węglowych na terytorium Polski

Prohibition on the import of Russian and Belarusian coal products into the territory of Poland

Sankcje gospodarcze stosowane przez Polskę w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zawarte są w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[i], zwanej dalej ustawą sankcyjną. Zgodnie z jej art. 8 zakazuje się (1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz (2) przemieszczania (a) między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium, a także (b) z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zaś zakazy te dotyczą towarów objętych pozycją 2701 albo 2704 CN, pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. [i] Dz. U. 2022 poz. 835 z późn. zm.[...]

Kup aby przeczytać całość