Znajdź artykuł

Zaświadczenie o zapłacie akcyzy

Akt administracyjny niekoniecznie musi posiadać nazwę zaświadczenie. Znakomitym przykładem takiego aktu administracyjnego jest dokument potwierdzającym zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.4  Dokument ten jest dowodem zapłaty akcyzy i sprzedający pojazd przed pierwszą rejestracją winien przekazać go nabywcy auta. (art. 82 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym). Posiada on wszystkie w/w cechy, wobec powyższego mimo nieposługiwania się przez prawodawcę tą nazwą dokument ten jest zaświadczeniem.                 Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia ma charakter uproszczony. Zasadą jest, iż zaświadczenie poświadcza określony fakt lub stan prawny, który jest znany organowi administracji na podstawie prowadzonych przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Ordynacja podatkowa dopuszcza wprawdzie poprzedzenie wydania zaświadczenia przeprowadzeniem  ... [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość