Zaświadczenia potwierdzające wywóz towaru poza obszar Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zaświadczenia potwierdzające wywóz towaru poza obszar Unii Europejskiej

Choć zasadą jest dokumentowanie faktu wywozu towaru poza obszar celny UE kartą 3 dokumentu SAD, obowiązujące przepisy dopuszczają również możliwość wylegitymowania się przez eksportera tzw. „alternatywnymi dowodami” potwierdzającymi fakt opuszczenia obszaru UE przez towar wspólnotowy. Należy do nich zaliczyć z pewnością stosowne zaświadczenie wystawione przez uprawniony organ celny. 2 strony - 7519 znaków[...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość