Zabezpieczenia finansowe i gwarancje w grach hazardowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zabezpieczenia finansowe i gwarancje w grach hazardowych

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o grach hazardowych 1, identycznie jak poprzedzająca ją ustawa o grach i zakładach wzajemnych 2, przewiduje konieczność składania zabezpieczeń finansowych przez podmioty urządzające te gry. Zabezpieczenia powyższe służą przede wszystkim ochronie roszczeń graczy, jak również w zamyśle ustawodawcy miały stanowić również zabezpieczenie należności podatkowych w podatku od gier, jednakże nie zawsze ich konstrukcja pozwala na wypełnianie przez nie tej drugiej funkcji. Poza dwoistością funkcji powyższych[...]
9/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość