Znajdź artykuł

Za co opłata?

Jak należy interpretować art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo celne? Co oznacza określenie „w miejscu innym niż urząd celny”? Czy przepis ten należy rozumieć w taki sposób, iż chodzi tu o miejscowość, w której ma siedzibę urząd celny, czy tylko budynek urzędu celnego? Kiedy zatem organ celny ma prawo do pobrania tej opłaty? Odpowiedź: 1 strona - 3967 zanki[...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość