Znajdź artykuł

X Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej

W dniu 25 kwietnia br. w Warszawie rozpoczęło się X Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”. W pierwszym dniu zjazdu delegaci spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów: • Marianem Banasiem - szefem Służby Celnej, Podsekretarzem Stanu, • Pawłem Banasiem - Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Podsekretarzem Stanu, • Jerzym Tchórzewskim - Wicedyrektorem Departamentu Administracji Podatkowej. Jak należało oczekiwać, dyskusja została zdominowana zagadnieniami związanymi z planowaną reformą służb skarbowych. Przedstawiciele kierownictwa Resortu przekazali delegatom następujące informacje dotyczące planowanej reformy: [...]
5/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość