Wywiad z dyrektorem Urzędu Celnego w Szczecinie – Witoldem Krochmalem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wywiad z dyrektorem Urzędu Celnego w Szczecinie – Witoldem Krochmalem

- Od czego zazwyczaj zaczyna Pan przedstawianie szczecińskiego Urzędu Celnego ? W. Krochmal: - Od tego, że jest to jedyny urząd w Polsce, na terenie którego dokonuje się wszystkich rodzajów odpraw: drogowych, morskich, promowych, kolejowych, rzecznych i lotniczych. Zasadnicze znaczenie mają odprawy drogowe i morskie. Kołbaskowo - Pomellen po zakończeniu inwestycji o wartości 90 mln marek jest jedynym nowoczesnym autostradowym połączeniem. Wjazd na to przejście pozwala załatwić wszystkie sprawy kompleksowo. Inny system obowiązuje na przykład w Świecku. Tam przejście oddzielone jest od terminalu. [...]
7/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość