Znajdź artykuł

Wywóz pieniędzy należy zadeklarować celnikowi

Osoba, która wywozi za granicę lub przywozi do kraju środki płatnicze o wartości przekraczającej 10 tys. euro, jest obowiązana do złożenia organom celnym deklaracji dewizowej. Jednak jeżeli nie dopełni tego obowiązku, ani celnicy, ani straż graniczna nie będą mogły orzec przepadku przewożonych pieniędzy. Każda osoba jest obowiązana do zgłoszenia, że ma przy sobie środki płatnicze, których wartość przekracza wspomnianą kwotę, niezależnie od tego, czy wyjeżdża do innego państwa UE, czy do kraju pozaunijnego. Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie deklaracji w formie pisemnej, którą następnie należy złożyć organowi celnemu lub Straży Granicznej. Funkcjonariusz wyda wnioskodawcy drugi, poświadczony przez siebie egzemplarz. [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość