Znajdź artykuł

Wytyczne dla cła

Z inicjatywy Komisji Europejskiej podjęte zostały prace nad opracowaniem nowych oraz aktualizacją dotychczasowych Wytycznych dla Cła (Customs Blueprints) zawierających standardy dla administracji celnych. Prace zostały zaplanowane w ten sposób, że kraje członkowskie mają przedłożyć Komisji propozycje dotyczące wybranych Wytycznych. Polska ma przedstawić propozycje aktualizacji trzech z trzynastu dotychczasowych Wytycznych: Organizacja i zarządzanie, Pobór należności, Infrastruktura i ...[...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość