Wytyczne ( blueprints ) Komisji Europejskiej dla polskiej administracji celnej na tle strategii przedakcesyjnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wytyczne ( blueprints ) Komisji Europejskiej dla polskiej administracji celnej na tle strategii przedakcesyjnej

W maju 1997 roku Dyrekcja Generalna DG XXI Komisji Europejskiej (Cła i Podatki Pośrednie) przygotowała dokument pt. ”Europa Centralna. Strategia Przedakcesyjna dla Cła i Podatków”, w którym określono kierunki działań dostosowawczych jakie administracje celne krajów aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej powinny podjąć w celu osiągnięcia zdolności do stosowania wspólnotowej polityki gospodarczej, handlowej oraz celnej. Przy tym absorbcja tej polityki powinna być efektywna w stopniu analogicznym do prezentowanego przez administracje celne krajów członkowskich. [...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość