Znajdź artykuł

Wyroby włókiennicze z Chin

Zamierzam kupić w Chinach odzież, 50 sztuk koszulek. Zostaną wysłane pocztą. Czy i jak zostanie pobrana od nich jakaś opłata (cło, VAT)? Dodam, że nie prowadzę działalności, będę to robił prywatnie. Odpowiedź: Zakupione w ten sposób koszulki mogą podlegać należnościom celnym i podatkowi od towarów i usług (VAT) z tytułu ich importu. Przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. 2 strony - 5383 znaki [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość