Znajdź artykuł

Wyroby akcyzowe – zasady opodatkowania wybranychwyrobów akcyzowych

Napoje alkoholowe – jako wyroby akcyzowe Alkohol etylowy – definicja i zasady opodatkowania Zgodnie z przepisem art. 92 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym 1z dnia 6 grudnia 2008 r. do napojów alkoholowych w rozumieniu analizowanej ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. I tak na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. do alkoholu etylowego zalicza się:[...]
9/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość