Znajdź artykuł

Wymiana handlowa a Wspólna Polityka Rolna (część pierwsza)

Sektor rolny w każdym kraju objęty jest znacznym protekcjonizmem państwowym. Wynika to z faktu, że poziom produkcji artykułów rolnych uzależniony jest w dużej mierze od czynników niezależnych od człowieka, takich jak warunki środowiska, w tym przede wszystkim warunków klimatycznych. Uprawa roślin polowych czy hodowla zwierząt przebiega w rolnictwie w sposób cykliczny, sezonowy. Stąd też w danych okresach roku na rynku powstają nadwyżki produktów rolnych (np. okres żniw) powodujące spadek ich cen, natomiast w okresach niedoborów, przy spadku podaży, ceny produktów rolnych znacząco wzrastają.  [...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość