Znajdź artykuł

Wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących postępowania podatkowego (stan prawny na 1 stycznia 2008 r.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 723 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 ). Przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się także do postępowania w sprawach celnych oraz do obliczania odsetek za zwłokę w uiszczeniu kwoty wynikającej z długu celnego. [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość