Wykaz obowiązujących przepisów Unii Europejskiej dotyczących podatku akcyzowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz obowiązujących przepisów Unii Europejskiej dotyczących podatku akcyzowego

np.  7. Dyrektywa Rady 94/74/EWG z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniająca dyrektywę 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania,  jak również zmieniająca dyrektywę 92/81/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych oraz zmieniająca dyrektywę 92/82/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatków akcyzowych od olejów mineralnych.[...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość