Znajdź artykuł

Wykaz aktów wykonawczych Do kodeksu celnego Stan prawny na 30 czerwca 2002 r.

np. Art. 6 § 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego okrętom wojennym i wojskowym statkom powietrznym oraz wyposażeniu i sprzętowi jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 129, poz. 841). [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość