Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (luty 2005 r.)

np.Nr L 037 z dnia 10 lutego 2005 r.26. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów, str. 3.27. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 215/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny, str. 13.28. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 63/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2005 r. (Dz. U. L 13 z 15.1.2005), str. 21.      [...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość