Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (październik 2004 r.)

np.Nr L 306 z dnia 2 października 2004 r.24. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1721/2004 z dnia 1 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie wartości progowych dodatkowych należności na pomidory, str. 3. NR L 309 z dnia 6 października 2004 r.25. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1732/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie), str. 3. [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość